Michal Kašpárek — objevy

Výpisky z četby

“Novels call us out. “In the intensity of our engagement,” Schmidt remarks, “we ourselves are judged.” The statement is made in connection with Richardson, but it applies to his progeny, too—the whole tradition, central to the English novel, of strenuous moral struggle. As the characters are tested, so are we.”

– William Deresiewicz: How the Novel Made the Modern World

“What makes our experience of novels so personal is not that they have protagonists, but that they have narrators. Paintings and photographs don’t, and neither, with rare (and usually unfortunate) exception, do movies or plays. Novels bring another subjectivity before us; they give us the illusion of being addressed by a human being.”

– William Deresiewicz: How the Novel Made the Modern World

“„Proč ne? Proč jste tedy řeholnicí? Proč máte ten obraz na zdi?“
Odtáhla se a její oči byly plné pohrdavého potěšení.
„To je pro ostatní. Ne pro nás.“
„Ale to je směšné. Pro jaké ostatní?“
„Všechny ostatní. Ostatní, kteří celý život věří, že _my_ ještě věříme. Je to náš úkol, věřit ve věci, které nikdo jiný nebere vážně. Kdyby se v takové věci přestalo úplně věřit, lidská rasa by vymřela. Proto jsme tady. Nepatrná menšina. Abychom se ujali těch starých věcí, staré víry. V ďábly, anděly, nebe, peklo. Kdybychom nepředstíraly, že v tyto věci věříme, svět by se zhroutil.“
„Předstíraly?“
„Ovšemže, předstíraly. Myslíte si, že jsme tak pitomé? Vypadněte odsud.“”

– Don DeLillo: Bílý šum. ISBN: 80-7198-267-9 (s. 350)

“„Jde to tak dobře, že chtějí, abych učila ještě jeden kurs.“
„Čeho?“
„Jack mi to nebude věřit.“
„Čeho?“ řekl jsem.
„Jídla a pití. Jmenuje se to Jídlo a pití: Základní charakteristiky. Což, jak připouštím, je ještě o něco stupidnější, než by to absolutně muselo být.“
„Co bys mohla učit?“ řekla Denisa.
„To je právě ono. Je to prakticky nevyčerpatelné. Jezte lehká jídla v horkém počasí. Pijte hodně tekutin.“
„Ale vždyť to každý ví.“
„Vědění se každý den mění. Lidé potřebují posilovat svou víru. Nelehejte si po těžkém jídle. Nepijte tvrdý alkohol na lačný žaludek. Když už jdete plavat, počkejte alespoň hodinu po jídle. Svět je daleko složitější pro dospělé, než je pro děti. My jsme se všemi těmi převratnými fakty a postoji nevyrostli. Jednoho dne se prostě začaly objevovat. Takže lidé potřebují, aby je někdo s autoritou ujistil, že určitý způsob, jak něco dělat, je ten správný nebo špatný, alespoň v současnosti. Já jsem ta nejbližší osoba, kterou našli, to je vše.”

– Don DeLillo: Bílý šum. ISBN: 80-7198-267-9 (s. 190)

“„To je pěkná páska. Co to znamená SIMUVAK? Zní to důležitě.“
„Je to zkratka pro simulovanou evakuaci. Nový státní program, o jehož financování se stále ještě bojuje.“
„Ale tato evakuace není simulovaná. Je skutečná.“
„To víme. Ale mysleli jsme, že bychom ji mohli použít jako model.“
„Jako modelové cvičení? Chcete říct, že jste viděli příležitost, jak použít skutečnou událost, abyste nacvičili simulaci?“
„Po té příležitosti jsme přímo skočili.“”

– Don DeLillo: Bílý šum. ISBN: 80-7198-267-9 (s. 155)

“Organizovat se mimo a proti práci, kolektivně opustit režim mobilizace a dát najevo životaschopnost a disciplínu při samotné demobilizaci je zločinem, který nám civilizace v posledním tažení není ochotna odpustit; je to totiž jediný způsob, jak ji přežít.”

– Neviditelný výbor: Vzpoura přichází. ISBN: 978-80-904817-9-4