Michal Kašpárek — objevy

Výpisky z četby

“Zdá se, že dlouhá epocha dějin, jež začala triumfem usedlíků nad nomády, nyní spěje ke svému konci. Globalizaci lze charakterizovat mnoha způsoby, ale „pomsta nomádů“ je přinejmenším stejně dobrá, ne-li lepší než ostatní.”

– Zygmunt Bauman: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2005, 290 s. ISBN 80-204-1195-x. (s. 46)

“Robert Reich navrhuje, abychom ekonomicky aktivní lidi dnešní doby rozdělili zhruba do čtyř širokých skupin. První kategorii tvoří „manipulátoři symbolů“, což jsou lidé, kteří vymýšlejí ideje a také postupy, jak je učinit žádoucími a prodejnými. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří se podílejí na obnově pracovní síly (pedagogové a různí funkcionáři sociálního státu). Třetí kategorii představují lidé, kteří jsou zaměstnaní v „osobních službách“ (to je onen druh zaměstnání, který John O’Neil označil jako „obchod s kůží“); takoví lidé se musejí osobně setkávat se spotřebiteli daných služeb: jádro této kategorie tvoří prodejci výrobků a výrobci touhy po nich. A konečně do čtvrté skupiny patří ti, kteří během posledního půldruhého století tvořili „společenský substrát“ pracovního hnutí. Jsou to, Reichovým slovníkem, „rutinní dělníci“ připojení k montážní lince nebo (v modernějších závodech) k počítačové síti a k automatickým elektronickým zařízením. Tato skupina představuje nejpostradatelnější, nejdisponibilnější a nejsnáze nahraditelnou část ekonomického systému.”

– Zygmunt Bauman: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2005, 290 s. ISBN 80-204-1195-x. (s. 38)

“Cestovat nalehko a vystříhat se trvalé vazby k majetku, to je dnes znamením privilegovaných; kramařit s věcmi, které přežily plánovanou dobu použití, nebýt schopen se s nimi rozloučit, to je dnes příznak deprivace.”

– Zygmunt Bauman: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2005, 290 s. ISBN 80-204-1195-x. (s. 51)

“Pomáhat druhým je fajn věc. Ale můžeme se taky zamyslet nad tím, koho vlastně zajímá sbírka na nezávislý festival guerilla gardeningu, cyklorozvoz fairtrade veganských sušenek nebo výroba stylových kuchyňských doplňků z recyklovaných conversek? Přesně tytéž lidi, kteří tyhle aktivity rozjíždějí. Zatímco jinde stěhují Romy z ghett na ubytovny, bagrují pole pro sklady Amazonu a penzistům skrouhávají důchody, blahobytní bobos se rochní ve svém etickém konzumerismu a vymýšlení stále nových a nových „projektů“ simulujících zásadní přínos k veřejnému dobru. A nejhorší na tom je, že většina z nich tomu všemu upřímně věří a se svou vizí šťastného urbánního života plného pouličních trhů a práce v designovém openspace otravují všechny kolem sebe.”

– Matouš (Vágus): Ideamakeři, inovátoři a jiní spasitelé

“Záznamy získané z Bravova iPhonu dokazují, že jeho majitel osudný den mezi časy 23:31 a půlnocí devětkrát použil funkci baterka a ptal se digitální asistentky Siri, „kde může spolubydlícího ukrýt.“ Siri na to odpověděla otázkou „Jaké místo hledáte?“ a poté nabídla čtyři možnosti – bažinu, vodní nádrž, slévárnu kovů a skládku.”

Mladík zabil spolubydlícího a pak se iPhonu ptal, kde má schovat tělo / edit 20. 8.: Siri in murder trial: police clarify that Pedro Bravo did not ask iPhone assistant for advice

“Moudrost Toltéků, to je, jako by někdo přišel s tím, že Slavníkovci byli brutálně potlačeni Přemyslovci, protože uchovávali prastarou moudrost. Ta moudrost byla zčásti zničená, ale zbytky se uchovaly v nějaké lidové tradici, překonaly i zlé Habsburky a Marii Terezii, která nám vnutila školskou učenost. A já teď půjdu a budu sbírat ty střípky slavníkovské učenosti a vydám to jako soubor moudrosti.”

– Markéta Křížová v rozhovoru s Lenkou Nejezchlebovou